Zasady korzystania z PLIP


 1. Dostęp do PLIP  możliwy jest na dwa sposoby:
  1. poprzez logowanie bezpośrednio do platformy PLIP – konto lokalne,
  2. poprzez logowanie za pośrednictwem ePUAP .

   Więcej informacji znaleźć można w części „Jak zacząć?”.
    

 2. Wykorzystując profil zaufany ePUAP, oprócz przeglądania swoich zobowiązań, użytkownik otrzyma dodatkowo  możliwość składania do Urzędu za pośrednictwem platformy ePUAP  dokumentów - e-formularzy.
 3. Użytkownik ma dostęp do danych z zakresu zobowiązań wobec Gminy Legnica  rozliczanych w Urzędzie Miasta:  
  1. swoich jako osoby fizycznej,  
  2. osoby prawnej, której jest pełnomocnikiem na podstawie złożonego wniosku (LINK) .
 4. Platforma PLIP umożliwia wgląd w źródła naliczonych zobowiązań dla płatności z tytułu:
  1.  podatków lokalnych,
  2.  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  3.  opłat z tytułu sprzedaży alkoholu na podstawie zezwoleń udzielonych przez Gminę Legnica.
 5. Użytkownik może dokonać wpłat:
  1. poprzez skorzystanie z funkcji koszyka za pomocą usługi płatności elektronicznych z poziomu PLIP (niezbędne jest wówczas wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez operatora płatności elektronicznych).

   Więcej informacji znaleźć można w części „Jak zacząć?”.
    

  2. poprzez swój system bankowy (należy wówczas zwrócić uwagę na indywidualne numery kont bankowych dla poszczególnych zobowiązań),
  3. drukując polecenie przelewu i dokonując wpłaty w dowodnej placówce realizującej tego typu usługi.
 6. Użytkownik samodzielnie decyduje o ewentualnym doliczeniu do regulowanego zobowiązania kwot z tytułu otrzymanych upomnień i toczących się postępowań egzekucyjnych. Dane o zobowiązaniach z tytułu wystawionych upomnień czy toczących się postępowań egzekucyjnych nie są prezentowane w PLIP.