Co to jest PLIP?

 


Załóż profil zaufany ePUAP lub konto lokalne PLIP i zapłać swoje zobowiązania przez Internet za pomocą platformy informacyjno-płatniczej PLIP.

Platforma Informacyjna – Płatnicza - PLIP, to narzędzie umożliwiające zalogowanemu użytkownikowi:  

 1. Przeglądanie swoich zobowiązań wobec Gminy Legnica, które są realizowane przez Urząd Miasta.
 2. Uzyskanie informacji o wysokości zobowiązań (wraz z ewentualnymi odsetkami na dany dzień) i o numerach kont, w przypadku kiedy użytkownik zechce dokonać wpłaty w sposób inny niż płatność elektroniczna z poziomu platformy PLIP.
 3. Dokonanie opłaty za wybrane zobowiązania za pomocą usługi płatności elektronicznych bezpośrednio z poziomu platformy PLIP.
 4. Przeglądanie dokumentów źródłowych stanowiących podstawę naliczonych zobowiązań dla płatności z tytułu:
  1.  podatków lokalnych,
  2.  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  3.  opłaty z tytułu sprzedaży alkoholu na podstawie zezwoleń udzielonych przez Gminę Legnica.
 5. Złożenie do Urzędu Miasta Legnicy, za pośrednictwem platformy ePUAP,  deklaracji i informacji, miedzy innymi z zakresu:
  1. podatków lokalnych,
  2. gospodarowania odpadami,
  3. sprzedaży alkoholu na podstawie zezwoleń udzielonych przez Gminę Legnica.
 6. Uzyskanie informacji na temat usług świadczonych  przez Urząd Miasta Legnicy elektronicznie oraz w sposób tradycyjny.
 7. Spersonalizowaną komunikację z Urzędem Miasta Legnicy.