URZĄD MIASTA LEGNICA

pl. Słowiański 8
59 - 220 Legnica
kancelaria:
tel.: 76 72-12-199
fax: 76 72-12-115

Oficjalny adres e-mail
kancelaria@legnica.eu

Strona WWW
www.legnica.eu

Adres skrytki Urzędu Miasta Legnica na platformie ePUAP:

/GminaLegnica/skrytka

Identyfikator Podziału Terytorialnego (TERYT):

0262011

Gmina Legnica
NIP: 691-00-11-742
REGON: 390647251
Urząd Miasta Legnica
pl. Słowiański 8
59 – 220 Legnica

Bank PeKaO S.A. I O/Legnica
40 1240 1473 1111 0000 2521 2040

 

Lokalizacje Urzędu Miasta:

pl. Słowiański 7

al. Rzeczypospolitej 3

ul. Mickiewicza 2

  • Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym (RD)
    tel. 76 72-12-371

ul. Chojnowska 2 - Akademia Rycerska

ul. Zielona 13

  • Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (MZO)
    tel. 76 72-33-302

ul. Kościuszki 38

ul. Św. Piotra 14

W sprawach technicznych: plipserwis@legnica.eu

Szczegółowe dane teleadresowe.