Jak zacząć?


Do platformy PLIP można zalogować się na dwa sposoby:

 1. Za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

  Profil zaufany ePUAP to bezpłatna metoda uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca posiadając wyłącznie dostęp do Internetu.

  Posiadając potwierdzony profil zaufany ePUAP,  klienci Urzędu Miasta Legnicy będą mogli korzystać z możliwości oferowanych przez platformę informacyjno-płatniczą PLIP. Platforma umożliwia uzyskanie pełnej informacji o zobowiązaniach, a wkrótce też pozwoli na uiszczenie opłat przez Internet oraz złożenie do Urzędu poprzez skrzynkę podawczą dokumentów dotyczących podatków i opłat lokalnych w postaci elektronicznej wykorzystując przygotowane formularze elektroniczne.

 2. Za pomocą konta lokalnego PLIP.

  Posiadając konto lokalne na platformie informacyjno-płatniczej PLIP, klienci Urzędu Miasta Legnicy będą mogli korzystać ze wszystkich możliwości oferowanych przez platformę,  poza możliwością złożenia dokumentów w postaci elektronicznej, ze względu na to, że wymagane jest ich podpisanie certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

Każda osoba fizyczna może logować się tylko w jeden z powyższych sposobów. PLIP nie umożliwia prowadzenia 2 kont (dostępów) dla jednego użytkownika.


 

 1. Profil zaufany ePUAP:
  1. Konto na platformie ePUAP może założyć każda osoba pełnoletnia za pomocą platformy ePUAP (więcej: rejestracja konta) lub Bankowości Elektronicznej oferowanej przez dany Bank.
  2. Profil zaufany ePUAP wykorzystywany jest między innymi do podpisywania dokumentów elektronicznych w sprawach urzędowych, na równi z podpisem kwalifikowanym (więcej: jak uzyskać profil zaufany ePUAP).
  3. Profil zaufany, założony za pomocą platformy ePUAP, należy potwierdzić (uaktywnić) w terminie 14 dni od jego utworzenia, udając się z dowodem osobistym lub paszportem do dowolnego punktu potwierdzającego (ZUS, US, banki oraz urzędy administracji rządowej i samorządowej – lista punktów). Urząd Miasta Legnicy potwierdza profil zaufany w Biurze Obsługi Klienta, w budynku przy Placu Słowiańskim 8 (więcej:  o usłudze).
  4. Po założeniu i/lub potwierdzeniu profilu zaufanego ePUAP należy zalogować się na platformie PLIP jako nowy użytkownik (logowanie ePUAP). W trakcie logowania system potwierdzi podane dane łącząc się z platformą ePUAP, a po poprawnym zweryfikowaniu danych:
   1. zostanie utworzone konto po kliknięciu na przycisk 'Zapisz dane',
   2. zostanie utworzony elektroniczny dokument potwierdzający prawidłowe uwierzytelnienie użytkownika; dokument dostępny jest do pobrania na stronie danych użytkownika pod przyciskiem 'Pobierz zgłoszenie ePUAP'. Dokument pobierany jest w formacie XML.
 2. Konto lokalne na platformie PLIP
  1. Zakłada się aktywując opcję LOGOWANIE/REJESTRACJA (przycisk na wstążce lub w menu) i wybierając `Zaloguj PLIP` (bezpośredni link), a następnie rejestrację nowego użytkownika.
  2. Konto na PLIP może założyć tylko osoba pełnoletnia. Wiek osoby będzie weryfikowany w chwili aktywacji konta.
  3. Aby założyć konto na PLIP należy podać w formularzu:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres zamieszkania (ulica – nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
   3. adres poczty elektronicznej do kontaktów w sprawach związanych z PLIP,
   4. oświadczyć o zapoznaniu się z treścią Regulaminu korzystania z PLIP (Regulamin jest stale dostępny w PLIP – wystarczy kliknąć na `Pobierz regulamin`),
   5. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Legnica, która jest Administratorem danych osobowych użytkownika,
   6. w razie braku oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem korzystania z usług PLIP i/lub nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Legnica,  założenie konta nie będzie możliwe, co zostanie potwierdzone komunikatem,
   7. można wyrazić zgodę na udostępnienie danych osobowych usługodawcy płatności elektronicznych, o ile użytkownik chce korzystać z możliwości regulowania płatności drogą elektroniczną jaką oferuje PLIP; zgoda ta nie jest wymagana podczas procesu zakładania konta.
    (W przypadku gdy w tracie korzystania z PLIP użytkownik zechce rozpocząć korzystanie z możliwości regulowania płatności drogą elektroniczną oferowanej przez PLIP, należy wyrazić zgodę na udostępnianie danych osobowych podmiotowi realizującemu obsługę płatności. Aby to zrobić wystarczy wejść w `Dane użytkownika`, wyrazić zgodę na udostępnianie danych i zapisać zmianę.)
  4. Po zapisaniu formularza trzeba udać się z dowodem osobistym do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legnicy (Plac Słowiański 8) celem zweryfikowania tożsamości i aktywacji utworzonego konta. Taka procedura jest niezbędna do prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych użytkownika oraz gwarancji, że nikt obcy, próbując podszyć się pod niego, nie otrzyma dostępu do informacji o jego zobowiązaniach oraz źródłach ich pochodzenia.   
  5. Po aktywacji konta można się logować i korzystać z platformy PLIP. Wskazówki techniczne dotyczące obsługi PLIP znajdują się w pomocy.
 3. Pełnomocnictwa dla przedstawicieli osób prawnych:
  1. aby uzyskać dostęp do danych o zobowiązaniach osoby prawnej należy posiadać pełnomocnictwo udzielone na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz wypełnić wniosek o nadanie dostępu do danych podmiotu zgodnie ze wzorem (LINK) i złożyć go w Urzędzie Miasta. PLIP udostępnia dane dotyczące wszystkich zobowiązań, bez możliwości ograniczenia do wybranego rodzaju.
  2. Osoba fizyczna upełnomocniona musi posiadać własne konto w PLIP.
  3. Za udzielone pełnomocnictwo i okres obowiązywania dostępu do danych o zobowiązaniach osoby prawnej odpowiada przedsiębiorstwo. W przypadku cofnięcia/wygaśnięcia pełnomocnictwa należy zgłosić pisemnie taki fakt.
 4. Z PLIP można korzystać zarówno z komputerów stacjonarnych jak też urządzeń mobilnych, które mają dostęp do Internetu i zainstalowaną jedną z najnowszych wersji poniższych przeglądarek:
  1. Mozilla Firefox,
  2. Google Chrome,
  3. Apple Safari,
  4. Microsoft Edge,
  5. Microsoft Internet Explorer,
  6. Android Chrome,
  7. Firefox w wersjach Mobile.

 

Uwagi należy zgłaszać na adres plipserwis@legnica.eu.